Icona Registrazione
Sekso *
Icona Locazione
Icona Contatti
Icona Privacy
Icona Date
Icona Pagamento
(Vidu la kotiztabelon)
• Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio.
• Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-Kongreso 2022"
Icona Passaporto
Mi bezonas invitilon por peti vizon *
Icona Idee
Aliĝperiodo antaŭ la 2022-04-30 de la 2022-05-01 ĝis la 2022-06-30 de la 2022-07-1a
Aliĝkategorio A B A B A B
Membro de ILEI(1) 70 € 40 € 85 € 50 € 100 € 60 €
Ne-membro 90 € 55 € 105 € 65 € 125 € 75 €
Infano ĝis 18 j.(2) 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €
Junulo (3), handik. (4) 35 € 20 € 40 € 25 € 50 € 30 €
Familiano (5), akomp. (6) 35 € 20 € 40 € 25 € 50 € 30 €
Akompananto de handikapulo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nur simposio 40 € 20 € 50 € 25 € 55 € 30 €
Reta Partopreno 20 € 10 € 25 € 12 € 30 € 15 €
B. Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo; landoj de Latinameriko, Afriko, kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko).
(1) Membro de ILEI estas tiu, kiu jam pagis membrokotizon por la jaro 2022. Honoraj Membroj ĝuas 100%-an rabaton.
(2) Infanoj kun akompananto kaj junuloj aĝaj ĝis 18 j. je la 13-a de julio 2022 pagas la infanan kongresan kotizon.
(3) Junulo: kiu naskiĝis post la 13-a de julio 1992.
(4) Handikapulo. Bonvolu sendi al ILEI atestilon.
(5) Familiano: Se aliĝas du aŭ pliaj samfamilianoj, unu el ili pagu plenan kotizon kaj la cetera(j) (escepte de infanoj, junuloj, handikapuloj kaj aliaj kiuj jam ĝuas alikaŭzan kotizrabaton) pagu 50% de la respektiva kotizo el la kotiztabelo, kiun li/ŝi pagus aliĝante memstare. Familianoj estas konsiderataj: edz(in)o, ge(bo)filoj, ge(bo)patroj, geavoj, genepoj, koramik(in)o, ge(bo)fratoj vivantaj kune en familia aŭ koramika komunumo.
(6) Akompananto de infano(j) pagas 50% de la kotizo, kiun ŝi/li pagus kiel ordinara aliĝanto.).
(7) Unu- aŭ 2-taga kotizo. Por partopreno longa pli ol 2 tagojn validas la plena kotizo laŭ la kotiztabelo.
Kaze de rezigno, 50% de la kotizo estos repagitaj, se aliĝinto malanoncas sin pro valida kaŭzo antaŭ la 15-a de junio de la kongresa jaro.
(8) Por reta partopreno vi ne povos elekti inter diversaj programeroj samtempe